Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 24–27 | Cite as

Juiste zorg op juiste plek HEt Begin is er; nu Verder

Prestatiebekostiging of budgettering
  • Guus van MontfortEmail author
Artikel
  • 2 Downloads
Het huidige bekostigingssysteem functioneert in de praktijk anders dan de bedoeling was. Desondanks leidt het tot veranderingen in de ziekenhuiszorg die we allemaal willen. Met wat aanpassingen ontstaat meer ruimte voor de juiste zorg op de juiste plek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations