Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 18–23 | Cite as

Inzet is wederzijdse afhankelijkheid

Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar

  • Edith TulpEmail author
Artikel
  • 4 Downloads
Prinsenstichting in Purmerend behaalt goede resultaten met Gentle Teaching, een methodiek om mensen met verstandelijke beperkingen uit hun isolement te halen. Vanuit de ouderenzorg en de ggz is nu ook belangstelling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations