Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 54–55 | Cite as

Centraal Sturen op Capaciteit

  • Suzanne BremmersEmail author
Innovatie

Zoals Schiphol de verkeerstoren heeft, heeft Amphia Ziekenhuis het Hospital Control Center. Via beeldschermen wordt de actuele situatie van in-, door- en uitstroom gemonitord.

Het begon klein, ruim drie jaar geleden. Onderdeel van een project om de ligduur te verkorten, was een tooltje naast het elektronisch patiëntendossier waarmee gegevens werden verzameld over de ligduur. Het leverde niet de resultaten op die Pim Sas, manager van het Hospital Control Center (HCC), had gehoopt. Maar het zaadje integraal capaciteitsmanagement was geplant en hij wilde verder. Sas kwam terecht bij partijen die zich vooral bezighielden met tools. Dat was niet wat hij zocht. 'Capaciteitsmanagement heeft veel meer te maken met cultuur- en gedragsverandering.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations