Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 6–9 | Cite as

Cliëntondersteuners ervaren druk

Kort

Een op de drie cliëntondersteuners vindt dat zijn ONAFHANKELIJKHEID ernstig onder druk staat.

De Christelijke Hogeschool Ede heeft, in opdracht van de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners, onderzocht hoe cliëntondersteuners hun werk ervaren en hoe het staat met hun onafhankelijkheid. Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de Wmo en de Wlz. Aan het onderzoek werkten ruim 200 cliëntondersteuners mee voor zorgvragers in de Wmo en de Wlz. 30 procent van hen geeft aan niet onafhankelijk te kunnen werken. Zorgkantoren en gemeenten oefenen druk uit, bijvoorbeeld om te voorkomen dat budgetten overschreden worden.

Cliëntondersteuners die binnen de Wlz werken, zijn afhankelijk van zorgkantoren en zorgaanbieders die de cliënten naar hen door moeten verwijzen.

Van de groep cliëntondersteuners in de Wmo zegt eveneens een derde niet onafhankelijk te kunnen werken. Daar komt bij dat 15 procent van de respondenten zelf beschikkingen afgeeft voor cliënten voor wie ze ook...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations