Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 60–62 | Cite as

communicatie tussen arts en aio

open en eerlijk

  • Bart KiersEmail author
Artikel

De aanvaring die kindercardioloog Wim Helbing en kinderarts Anne de Pagter in 2011 in het Erasmus MC hadden, werkt tot op vandaag de dag door. Op een positieve manier.

Anne de Pagter was destijds in opleiding tot kinderarts. Ze had nachtdienst op de intensive care voor neo- naten, zieke, vaak te vroeg geboren kinderen. Samen met haar supervisor droeg ze de verantwoordelijkheid voor 24 kinderen. Eén baby had een combinatie van zeer zeldzame en ongeneeslijke aandoeningen. Het behandelend team had die dag, onder leiding van Wim Helbing, geconcludeerd dat er geen behandeling voor dit kind was. Tijdens de nacht weken beademingsdruk en zuurstofwaardes opeens af. 'Is dit misschien aanleiding voor een herziening van de conclusie?', vroegen De Pagter en haar supervisor zich af.

Haar supervisor vroeg De Pagter de dienstdoende kindercardioloog te bellen. Dat was Wim Helbing. Helbing was niet blij dat hij gestoord werd tijdens zijn achterwachtdienst. Het was niet de eerste keer die nacht; hij...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations