Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 44–45 | Cite as

Niet terug- maar ver vooruitkijken

  • Berber BastEmail author
Toezicht

Door 'waarderend onderzoek' toe te passen op intern toezicht ontstaat ruimte voor 'de inhoud' in de volle agenda van de rvt.

Raden van toezicht in de zorg zoeken naar een waardevolle manier van toezicht houden. Dat zien ook Rixt Heegsma en haar collega Carla Dubbelman in hun adviespraktijk. Ze krijgen te horen: we willen vanuit vertrouwen werken. Toch gaat de aandacht vaak weer naar de risico's en problemen, is hun ervaring. 'Dat komt onder meer doordat vertrouwen natuurlijk ook weer geen blind vertrouwen moet zijn. De rvt heeft een beperkt aantal vergaderingen per jaar met een volle agenda. Ze zit vast aan de financiële cyclus van de organisatie die al veel tijd en aandacht vraagt. Dat botst met het verlangen naar een goed gesprek, de behoefte aan verdieping en ingaan op de inhoud van de zorg', vertelt Heegsma. Het is dit soort dilemma's dat rvt's met het duo bespreken.

Waarderend onderzoek Heegsma en Dubbelman schreven het boek Waarderend Toezicht dat de methode van waarderend...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations