Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 24–27 | Cite as

Oud in Zeeland Liefdevolle observaties

bestuurder SVRZ neemt afscheid
  • Jan KloezeEmail author
Artikel

Acht jaar was Gabrielle Davits bestuurder van SVRZ, instelling voor ouderenzorg met veel kleinschalige verpleeghuizen door heel Zeeland. In november ging ze met pensioen en liet een bijzonder boek na: Zeeuws Geluk.

Een stevige noordwesterstorm aan de Zeeuwse kust op de dag dat Zorgvisie Gabrielle Davits ontmoet. De SVRZ-bestuurder wordt vergezeld door Carolijn Visser, auteur van haar afscheidsboek Zeeuws Geluk. Nu eens geen aanklacht tegen de ouderenzorg, maar juist een rustige observatie van wat het leven in een verpleegtehuis nog waardig en waardevol maakt. We zijn in Westkapelle, het dorp dat in het boek Zeeuws Geluk zo'n belangrijke rol speelt. Om de wind en de regen te ontvluchten, nemen we plaats aan een tafeltje in het Polderhuis, een klein museum annex café gerund door vrijwilligers. Het ligt net onder de zeedijk ter hoogte van de plek waar de Britten in 1944 met talrijke bommen een gat in die dijk forceerden. Lang voor de Watersnoodramp van 1953 was er dus al een grote...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations