Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 28–30 | Cite as

Europese Patient Summary is urgent

  • Loek KusiakEmail author
artikel

Spoedzorg voor patiënten uit EU-landen verloopt binnenkort via 'contactpunten e-health'. Die leveren de gezondheidsgegevens van de buitenlandse patiënt. Nederland sluit als laatste aan.

Een Franse toerist wordt in Haarlem aangereden door een auto en met verwondingen overgebracht naar de spoedeisende hulp (seh) van het Spaarne Gasthuis. De patiënt identificeert zich met paspoort, rijbewijs of verzekeringskaart. De verpleegkundige die de triage doet, kan - mits de toerist hiervoor toestemming geeft - via het National Contact Point e-Health (NCPeH) zijn patiëntsamenvatting (Patient Summary) opvragen. Het NCPeH van Nederland neemt contact op met het contactpunt e-health in Frankrijk, dat de patiëntsamenvatting van de Fransman ophaalt en doorstuurt naar het Nederlandse NCPeH. Dat geeft de samenvatting door aan de seh-arts in Haarlem. Die weet nu de achtergrond van de Franse toerist, bijvoorbeeld of hij medicatie gebruikt of een pacemaker of ander implantaat heeft. Met die kennis kan de arts...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations