Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 18–21 | Cite as

'Als wij het niet doen, wie dan?'

  • Bert BukmanEmail author
interview
  • 24 Downloads

Lange tijd was het UMC Utrecht voorloper met het patiëntenportaal. De verantwoordelijke bestuurder Mirjam van Velthuizen hanteert dan ook het principe no guts, no glory.

Naar eigen zeggen is Mirjam van Velthuizen al sinds haar studietijd gericht op de behandeling van mensen én op de cijfermatige analyses die dat mogelijk maken. 'In de portefeuille ict kan ik wat dat betreft veel kwijt.' Al in februari 2015 konden patiënten van het UMC Utrecht de uitslagen van onderzoeken, als zij dat wilden, digitaal inzien. In realtime, dus zonder de vertraging van enkele dagen of zelfs een week die andere zorginstellingen later gingen inbouwen. 'Het duurde meer dan twee jaar voordat een ander ziekenhuis ons navolgde', zegt Van Velthuizen. 'En dat terwijl onze patiënten direct al zeer tevreden waren met het portaal. Anders dan veel artsen vreesden, veroorzaakte het directe inzien van de uitslagen weinig problemen.'

Ze heeft overigens alle begrip voor hun vrees. 'Ze waren oprecht bezorgd dat patiënten...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations