Zorgvisie ICT

, Volume 19, Issue 2, pp 27–27 | Cite as

Op naar het volgende feest

  • Johan Vos
Opinie
  • 38 Downloads

Samenvatting

Waar is dat feestje? Hier, hier en hier! Dit jaar begon al goed met de e-healthweek. Daarna was begin maart de HIMSS in Las Vegas, waar Nederland dit jaar met de grootste buitenlandse delegatie vertegenwoordigd was. Zeker iets om trots op te zijn. En zojuist is ook alweer het Mondzorg- en NedHis-congres vrolijk afgesloten.

Het beurs- en congresseizoen is nog maar net begonnen. Met aankomende hoogtepunten als de jaarlijkse Zorg & ICT beurs, IHE Connectathon, Weekonnect en de HIMSS Europe. De agenda zit zo vol dat in één week zelfs drie evenementen plaatsvinden.

Is dit waanzin of juist heel nuttig en waardevol? Houden we dit bewust met elkaar in stand of is dit zoals we in zorg-ict-land werken en zaken doen? Vinden we dit stiekem misschien wel erg fijn? Of is het gewoon een heel praktische manier van informatie en contacten opdoen, ook voor de zorgaanbieders? En dus heel efficiënt.

Houdbaar

Met de Zorg & ICT beurs in voorbereiding vraag ik mij af hoe houdbaar het concept van beurzen en congressen anno 2018 nog is. Zeker in een tijd met alle (social) media-mogelijkheden. In algemene zin lopen de beurzen en congressen jaarlijks terug, zowel het aantal evenementen zelf als de bezoekersaantallen. Waarom is de zorg-ict, zoals wel vaker, een uitzondering?

Misschien zijn we in de zorg een tikkeltje traditioneel en behoudend. Springen we niet van hype naar hype en past een beurs of congres simpelweg heel goed bij zorgaanbieders en ict-leveranciers. Gaan we graag voor de persoonlijke aandacht en de inhoud.

Of komt het doordat zorg-ict hot is. Zeg maar gerust booming. Subsidie- en stimuleringsregelingen, zoals VIPP, zijn er in overvloed en het einde is zeker nog niet in zicht nu ook de ggz en de eerstelijnszorg aanhaken. Dit geeft een ongekende dynamiek in het landschap met bijbehorende toepassingen. Deze dynamiek heeft inmiddels ook de zorgaanbieders bereikt. Velen hebben momenteel bovengemiddelde interesse in zorg-ict en budgetten beschikbaar om de innovatieve producten en diensten aan te schaffen. Soms ingegeven door intrinsieke motivatie om voorop te willen lopen en nu echt gegevens met de patiënt te gaan uitwisselen. Soms door angst om de boot te missen. Maakt niet uit. Beide zorgen ervoor dat er nu gestart wordt met e-health en alles wat daarbij komt kijken.

Momentum

Ik kan niet goed beoordelen waardoor er zoveel zorg-ict-evenementen zijn. Misschien komt het wel door een combinatie van het karakter van deze markt en het huidige momentum. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik mij nu ga storten op de laatste voorbereidingen.

Het is net als vroeger voor het schoolfeest op de middelbare school. Nog snel wat gel in het haar, even een laatste spuitje aftershave en op naar het feest. Wij verwelkomen u ook dit jaar weer graag op onze feestjes. U bent van harte uitgenodigd!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Johan Vos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations