Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 64–65 | Cite as

Schulden & schaarste

  • José Van Der Waerden
Ervaringsdeskundige
  • 2 Downloads

Samenvatting

— SATCHA MADURO-VALIES ging door diepe dalen nadat haar dochter werd geboren. Een meisje met een meervoudige verstandelijke beperking opvoeden was zwaar, zeker toen haar toenmalige partner het gezin verliet. ‘Door het zorgen voor mijn dochter kon ik niet werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • José Van Der Waerden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations