Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 58–63 | Cite as

De wereld van Daniëlle van Went

  • Jessica Maas
Meelopen met...

Samenvatting

Over afwerkplekken, drugscocktails en onzichtbare jongens. Journalist Jessica Maas en fotograaf Bas Losekoot lopen een dag mee met zorgcoördinator Daniëlle van Went van het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd-) Prostitutie (EMP) van Lumens in Eindhoven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jessica Maas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations