Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 44–51 | Cite as

De klas van meester Cees

  • Herman Keppy
In beeld

Samenvatting

Het Mundus College is een vmbo-school in Amsterdam. Docent Cees Glastra van Loon (1962) maakte een fotoreportage en een boek over twintig leerlingen van de afdeling Eerste Opvang Anderstaligen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Herman Keppy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations