Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 43–43 | Cite as

Gewoonten afleren

  • Bohn Stafleu van Loghum
Merel van Dorp
  • 1 Downloads

Samenvatting

Wel eens geprobeerd een gewoonte af te leren? Niet humeurig reageren als blijkt dat niemand de ontbijtboel heeft opgeruimd? Niet zeggen: stel je niet aan, als je kind als een dramaqueen brult vanwege een mislukte speelafspraak? Het lukt me meestal, maar ik blijf het lastig vinden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations