Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 36–39 | Cite as

‘Ik wist gelijk: nu ben ik alleen’

  • Carolien Stam
Huiselijk geweld

Samenvatting

Danny Dijkhuizen is elf jaar als hij een gezinsdrama als door een wonder overleeft. Hij weet het trauma om te buigen naar zijn werk met kinderen. En hij rapt, over zijn leven en zijn gedachten. ‘Ik had dit werk niet kunnen doen als ik dit niet had meegemaakt.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carolien Stam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations