Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 32–33 | Cite as

De cliënt spreekt

‘Niemand gaat mij redden’

  • Annet Reusink
Huiselijk geweld

Samenvatting

‘Mijn vader was een perfecte man, behalve als hij dronken was. Dan mishandelde hij mijn moeder. Mijn broertje en ik waren altijd bang dat het écht mis zou gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Annet Reusink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations