Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 26–27 | Cite as

‘Ieder mens wil en kan iets voor een ander betekenen’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Binnenkijken

Samenvatting

Fotograaf Thijs Wolzak schrok aanvankelijk toen hij wijkcentrum De Ypelaer in Tilburg binnenstapte. Was er slechts een lange, lege tafel te fotograferen? Hij werd gerustgesteld: straks komen de mensen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations