Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 24–25 | Cite as

‘We pesten haar wel weg’

  • Carla Overduin
de terrorcliënt
  • 1 Downloads

Samenvatting

ELISE DE WITTE (43), coach jongerenwerk: ‘Ik ben begin twintig als ik ga werken op een orthopedagogisch behandelcentrum voor probleemjongeren. Tijdens mijn eerste dienst ontmoet ik Marco, een blond joch van 14 jaar met ernstige gedragsproblemen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Carla Overduin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations