Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 10–15 | Cite as

Tassenontwerper Omar Munie

‘Ik moest me altijd groot houden’

  • Eva Prins
Het rugzakje

Samenvatting

‘Je hebt de primeur’, zegt Omar Munie terwijl hij plaatsneemt op een lila bankje achterin zijn nieuwe chique zaak aan het Haagse Noordeinde. Omar ontwierp de bankjes zelf, en neemt er nu voor het eerst op plaats. De zaak is net enkele dagen open; overal staan nog bloemstukken van de feestelijke opening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Eva Prins
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations