Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 23–23 | Cite as

Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

  • Bohn Stafleu van Loghum
Infographic movisie
  • 54 Downloads

Samenvatting

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij implementatie van sociale interventies van Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek zijn verzameld over wat werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een doelgerichte aanpak of programma) in het sociale domein. Kijk op www.movisie.nl/watwerktbij voor het gehele dossier.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations