Advertisement

'Teamleden moeten het samen doen'

  • Marian AdriaansenEmail author
Interview
Sandra Zwakhalen is sinds februari 2018 werkzaam als hoogleraar verplegingswetenschap. Zij richt zich in het bijzonder op geriatrische zorg thuis. Ze is van oorsprong wijkverpleegkundige, heeft daarna gezondheidswetenschappen gestudeerd en een aantal jaar in verschillende thuiszorgorganisaties gewerkt. Sinds 2001 is ze werkzaam bij de Universiteit van Maastricht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations