Advertisement

Werktijdenregeling belangrijk voor arbeidsparticipatie

  • Velibor PetersEmail author
Management & Verpleging
We krijgen allemaal te maken met zorg. Voor onszelf, onze ouders of grootouders. We willen dat die zorg van goede kwaliteit is en daarvoor is goed personeel nodig. Een voorwaarde voor goed personeel is dat het personeel de ruimte krijgt om werk en privé te combineren. De werktijdenregeling speelt hierbij een belangrijke rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Onderzoeker Expertiseteam Health Promotion & Performance, HAN Sport en BewegenHoutenNetherlands

Personalised recommendations