Advertisement

Kwaliteitsverbeteringen, zo eenvoudig nog niet

 • Anne EskesEmail author
 • Kelly Bos
 • Stijn De Jonge
 • Bart Laan
 • Annelies Visser
 • Mark Van Zuylen
Congresverslag
 • 4 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Anne Eskes
  • 1
  Email author
 • Kelly Bos
  • 1
 • Stijn De Jonge
  • 1
 • Bart Laan
  • 1
 • Annelies Visser
  • 1
 • Mark Van Zuylen
  • 1
 1. 1.Afdelingen Chirurgie, Interne geneeskunde en AnesthesiologieAmsterdam UMC (locatie AMC)HoutenNetherlands

Personalised recommendations