Advertisement

nieuws

Berichten uit de verpleegkundige praktijk
Berichten
  • 7 Downloads

V&VN wil uitstel Wet zorg en dwang

Beroepsvereniging V&VN pleit samen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties voor uitstel van de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). De overheid wil deze wet per 1 januari volgend jaar invoeren. De wet moet de toepassing van dwang en drang zo veel mogelijk voorkomen.

Aanvankelijk werd dwang en drang nog geregeld vanuit de Krankzinnigenwet uit 1884, die in de jaren negentig plaats maakte voor de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). De nieuwe Wet Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, schrijft het ministerie van VWS. De Wzd gaat niet alleen gelden in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook bij de cliënt thuis,...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations