Advertisement

Onderzoek naar basiskennis orale medicatie

 • Michel van EsEmail author
 • Angela van der Matten
 • Marijke Nieuwstraten
 • Bianca Schutte
Student

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Michel van Es
  • 1
  Email author
 • Angela van der Matten
  • 2
 • Marijke Nieuwstraten
  • 3
 • Bianca Schutte
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations