Advertisement

Realist Evaluation

 • Pieterbas LallemanEmail author
 • Josien Engel
 • Inge Wolbers
Meetlat

In de meetlat ligt de focus ditmaal op Realist Evaluation, een vorm van formatief evaluatieonderzoek naar complexe interventies.

Er zijn verschillende voorbeelden van Realist Evaluation onderzoek te vinden. Veel informatie kun je vinden op de website van het RAMESES-project. Wij richten ons op de kern door de meest centrale begrippen en de stappen van het model toe te lichten. We sluiten af met een relativerende reflectie.

Bij Pawson en Tilley,1 de founding fathers van Realist Evaluation, staat de volgende vraag centraal: Wat werkt, voor wie, in welke mate, in welke context, over welke periode en waarom? Door deze vraag te beantwoorden wordt helder dat bij een complexe interventie* - zoals bijvoorbeeld in het onderzoek naar palliatieve thuiszorg van Wye e.a. - verschillende mechanismen en contextuele factoren een rol spelen.2

CMO-configuraties

Realist Evaluation veronderstelt dat het succes van een interventie niet een lineair proces is (interventie X leidt tot uitkomst Y, zoals vaak...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Pieterbas Lalleman
  • 1
  Email author
 • Josien Engel
  • 1
 • Inge Wolbers
  • 1
 1. 1.Instituut voor Verpleegkundige Studies, Hogeschool UtrechtUtrechtNetherlands

Personalised recommendations