Advertisement

Bevorderen verpleegkundig leiderschap bij implementatie EBP

  • Guus MuntenEmail author
Kritisch bekeken

Context

Ik moet de eerste verpleegkundige nog tegenkomen die aangeeft dat zij nièt de best mogelijke zorg wil bieden aan patiënten die aan haar zijn toevertrouwd. Als je dan vervolgens daarover in gesprek gaat en vraagt wat ze van Evidence Based Practice (EBP) vindt en hoe dat in de praktijk vorm krijgt, lijkt het vaak alsof EBP iets anders is dan de beste zorg bieden.

Er is dus nog wel wat te winnen en die winst kan geboekt worden op diverse verpleegkundige terreinen, zoals het concreet vormgeven van gedeelde besluitvorming of het betrekken en ondersteunen van naasten in de zorg. Maar hoe kan dat terrein gewonnen worden?

Er is inmiddels voldoende bewijs verzameld dat het klassiek trainen van verpleegkundigen in het opstellen van een zoekvraag, zoeken in databanken naar bewijs en dit beoordelen, niet helpt om EBP in de verpleegkundige praktijk te implementeren.1De werkelijkheid zit complexer in elkaar, aangezien er, naast de kennis van verpleegkundigen, verschillende organisatorische...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations