Advertisement

Hbo-v-studenten hebben geen juist beeld van wijkverpleging

 • Margriet van IerselEmail author
 • Corine Latour
 • Rien de Vos
 • Paul Kirschner
 • Wilma Scholte Op Reimer
Onderzoek & Praktijk
 • 2 Downloads

De extramuralisering van de gezondheidszorg leidt tot een grotere behoefte aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen. Weinig hbo-v-studenten kiezen er echter voor om in de wijk te werken. Hoe kijken eerstejaars studenten naar wijkverpleegkunde en welke aspecten van de beroepspraktijk bepalen hun keuze voor een werkveld?

De extramuralisering van de gezondheidszorg heeft tot gevolg dat zorg in toenemende mate wordt uitgevoerd bij cliënten thuis. Veel van de extramurale zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen, wat leidt tot een groeiend probleem op de arbeidsmarkt in vele Westerse landen. 1 Ondanks deze ontwikkeling is het aantal studenten verpleegkunde dat kiest om in de wijk te werken beperkt, zij oriënteren zich tijdens hun opleiding vooral op het ziekenhuis. 2,3Hiervoor is een aantal oorzaken. Ten eerste zien veel beginnende studenten intra- en extramurale zorg als gescheiden werelden en realiseren zich onvoldoende dat patiënten door deze verschillende voorzieningen heen bewegen. Ook...

Trefwoorden

Wijkverpleging Hbo-v Studenten 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Margriet van Iersel
  • 1
  Email author
 • Corine Latour
  • 2
 • Rien de Vos
  • 3
 • Paul Kirschner
  • 4
 • Wilma Scholte Op Reimer
  • 5
 1. 1.Opleiding Hboverpleegkunde, Kenniscentrum ACHIEVE, Faculteit GezondheidHogeschool van AmsterdamAmsterdamNetherlands
 2. 2.Opleiding Hboverpleegkunde, Kenniscentrum ACHIEVE, Faculteit GezondheidHvAAmsterdamNetherlands
 3. 3.Centrum voor Evidence Based Education, Amsterdam UMCAmsterdamNetherlands
 4. 4.Open UniversiteitHeerlenNetherlands
 5. 5.Opleiding Hboverpleegkunde, Kenniscentrum ACHIEVE, Faculteit Gezondheid, HvA en Divisie CardiologieAmsterdam UMCAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations