Advertisement

Gastvrijheid in het ziekenhuis

  • Angelique LombartsEmail author
Onderzoek & Praktijk
  • 10 Downloads
Als een patiënt onder behandeling moet blijven of voor een nieuwe aandoening weer naar een ziekenhuis moet, dan wil je dat de patiënt weer voor jouw ziekenhuis kiest. Als ziekenhuis moet je dan optimaal presteren, en niet alleen op medisch gebied. Ook het aanbod op gastvrijheidsgebied moet excellent zijn en jouw ziekenhuis moet een ijzersterke reputatie hebben.

Trefwoorden

Hospitality Gastvrijheid Ziekenhuizen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Lector Hospitality, Happiness & care aan de HotelschoolDen HaagNetherlands

Personalised recommendations