Advertisement

Waardevol onderwijs draait om relaties

 • Mieke HollanderEmail author
 • Femke van den Berg
 • Aart Eliens
Dossier

Met het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 en de mbo-kwalificatiedossiers zijn al goede stappen gezet om de zorg- en welzijnberoepen toekomstbestendig te maken. Helaas is de ouderenzorg nog steeds een ondergeschoven kindje. Dat kan anders, vinden drie zorgorganisaties, LOI Hogeschool en mbo Rijnland. Zij voeren samen een vernieuwende praktijkleerroute uit, specifiek gericht op de ouderenzorg.

VAN ALLE MENSEN MET EEN ziekte behoort de meerderheid tot de groep van senioren. Hoe ouder, hoe meer aandoeningen.1 Toch is in de reguliere opleiding bachelor verpleegkunde de aandacht voor ouderen tamelijk beperkt. Studenten worden tijdens hun opleidingstijd onvoldoende voorbereid op de toenemende complexiteit van de ouderenzorg. Dit komt onder meer doordat zij meestal alleen in hun eerste jaar stage lopen in een verpleeghuis en dan alleen basiskennis opdoen, waardoor ze de zorg als laagcomplex ervaren.2 De kwaliteit van de stageplaatsen behoeft daarom verbetering.3,4

Na diplomering...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Mieke Hollander
  • 1
  Email author
 • Femke van den Berg
  • 2
 • Aart Eliens
  • 3
 1. 1.Radicale Vernieuwing – Waarde-vol Onderwijs®HoutenNetherlands
 2. 2.nieuwsbrief Waarde-vol Onderwijs®HoutenNetherlands
 3. 3.Waarde-vol Onderwijs®HoutenNetherlands

Personalised recommendations