Advertisement

Betrokkenen over Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

  • Aart EliensEmail author
Dossier

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg (RVV) is het opnieuw uitvinden van verpleeghuiszorg. De vraag is hoe dat zichtbaar wordt op de afdelingen in verpleeghuizen. In deze bijdrage komen bewoners, familie en zorgmedewerkers van enkele verpleeghuizen hierover aan het woord.

MEVROUW GRIEKSPOOR WOONT in Munnekeweij, een locatie van Topaz. Zij is heel duidelijk over het vernieuwingsproces: 'Ik merk dat de persoonlijke aandacht die ik krijg toegenomen is. Veel zaken worden nu veel beter besproken met ons.' Er zijn daardoor dingen verbeterd. Vroeger waren er binnen Munnekeweij geen logeerbedden, nu kan familie blijven logeren bij hun familielid. En vroeger keek iedereen tv via de kabel van de instelling. 'Dat wilde ik niet', zegt mevrouw Griekspoor. 'Ik wilde een gecombineerd abonnement met tv, internet en telefoon. Die wens werd door het team meteen opgepakt en nu kan ik goedkoop contact hebben met mijn zoon die in Canada woont.'

Edith Labordus, werkzaam als team- begeleidster in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Waarde-vol Onderwijs®HoutenNetherlands

Personalised recommendations