Advertisement

Verpleeghuiszorg: van regels naar relaties

  • Douwe DronkertEmail author
Dossier
  • 3 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Communicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorgHoutenNetherlands

Personalised recommendations