Advertisement

PROEFSCHRIFTEN

Proefschriften
  • 3 Downloads

Symptoomlast in de laatste levensfase

1 Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Om goede palliatieve zorg te kunnen leveren is het belangrijk te weten welke symptomen tijdens een ziektetraject of ziektefase kunnen optreden en wat de impact van die symptomen is op het dagelijks functioneren. De laatste 25 jaar is het aantal studies naar symptomen bij patiënten met een vergevorderde ziekte gestaag toegenomen, maar bepaalde groepen zijn nog onderbelicht, zoals patiënten met bepaalde vormen van kanker, andere diagnoses dan kanker en patiënten in ontwikkelingsgebieden. Het doel van mijn proefschrift was om inzicht te geven in het voorkomen, de impact en de behandeling van symptomen tijdens de laatste levensfase. Hiertoe zijn zes onderzoeken uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

2 Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

In de onderzoeken in het proefschrift komt naar voren dat er verschillende perspectieven bestaan ten aanzien van symptomen en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations