Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 16–18 | Cite as

De bedoeling van robotica

  • Marian AdriaansenEmail author
Dossier

Regelmatig schaffen zorgorganisaties robots aan, zonder precies te weten wat ze ermee willen. Deze robots verdwijnen na verloop van tijd in de kast. Door rekening te houden met bepaalde implementatiefactoren en bewust te zijn van de bedoeling van de aanschaf van een robot voorkom je dit.

Als er een robot is aangeschaft, gaat dat nogal eens vergezeld van een filmpje waarin te zien is dat de robot aangenaam kan converseren of zingen met personen uit de doelgroep van de instelling, bijvoorbeeld ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie. Of het filmpje laat zien hoe de robot metingen kan verrichten bij mensen met pijn en mensen met een dwarslaesie kan ondersteunen bij het lopen. Deze beelden voeden het optimisme over wat robots te bieden hebben en mogelijk ook het pessimisme van zorgverleners die vrezen hun baan te verliezen wanneer belangrijke aspecten van hun werk worden overgenomen door robots.

De robot wordt echter vaak een aantal maanden later...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations