Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 10–14 | Cite as

'We worden steeds meer gehoord'

Interview

Volgens oud-lector Ad Bergsma van Saxion lijdt het 100.000 leden tellende V&VN aan het 'Calimerocomplex' (TVZ, 2018, nummer 5). Sonja Kersten, directeur V&VN, reageert.

TVZ spreekt Kersten op het moment dat V&VN juist zijn 100.000e lid heeft ingeschreven. Er is taart op het V&VN-kantoor en een feestelijk, gloednieuw nummer van V&VN Magazine ligt op de balie en in de standaarden te glimmen. Maar dat is niet de aanleiding voor het interview. Die aanleiding is de kritiek van oud-lector Ad Bergsma van Saxion.

De kritiek betrof het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN waarmee verpleegkundigen een inhaalslag zouden moeten maken ten opzichte van artsen. Volgens Bergsma een duidelijke illustratie van het 'Calimeroxomplex'. Heeft Bergsma een punt? 'Ik snap zijn punt, maar deel zijn visie niet. Ja, er wordt veel meer medisch onderzoek verricht, ook onderzoek dat volgens Bergsma en mij van belang is voor verpleegkundigen. En ja, er wordt meer geld gestopt in medisch onderzoek dan in...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Personalised recommendations