Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 34–35 | Cite as

PANEL V&V

Patiëntportalen: meer overzicht zorg

 • Ilse SwinkelsEmail author
 • Kim De Groot
 • Anne Brabers
 • Myrah Wouters
 • Anke De Veer
Algemeen

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden het belangrijk dat patiënten via een portaal hun eigen zorggegevens kunnen inzien. Hoewel er ook zorgen zijn rondom het gebruik, verwachten verpleegkundigen en verzorgenden dat een portaal patiënten meer inzicht in het behandel- of zorgplan en een beter overzicht van hun zorg geeft. Dit blijkt uit een onderzoek onder de deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging in het kader van de eHealth-monitor 2018.

Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden leggen zorggegevens elektronisch vast. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid online inzage te bieden aan patiënten. De gedachte is dat (online) inzage patiënten helpt om zelf de regie te hebben of te krijgen over hun gezondheid.

Patiëntportalen gewenst

Bijna negen van de tien verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vinden het gewenst dat patiënten inzage hebben in hun gegevens via een patiëntportaal. Ook in de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg wordt online inzage breed gedragen. In...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Ilse Swinkels
  • 1
  Email author
 • Kim De Groot
  • 2
 • Anne Brabers
  • 3
 • Myrah Wouters
  • 4
 • Anke De Veer
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations