Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 24–28 | Cite as

De was leren doen met een robot

  • Lizemijn EversEmail author
  • Marleen De Valk
  • Josien Caris
Dossier

Bij 2 tot 5 procent van de mensen met een ernstige alcoholverslaving ontstaat uiteindelijk het syndroom van Korsakov, een ziekte die onder andere als kenmerk geheugenverlies heeft. Een van de methoden die kan helpen bij het (opnieuw) aanleren van alledaagse handelingen bij Korsakovpatiënten is het 'Foutloos leren-principe'. Sociale robot Zora helpt Korsakovpatiënten bij het doen van de was volgens dit principe.

600.000 mensen leiden aan het syndroom van Korsakov (Nationale Drug Monitor 2016). Korsakov is een chronische neurocognitieve aandoening die veroorzaakt wordt door een acuut tekort aan vitamine B1. Mees-tal is dit vitaminetekort een gevolg van langdurige zelfverwaarlozing en een slecht eetpatroon door langdurig intensief alcoholgebruik. Het belangrijkste symptoom van het syndroom van Korsakov is geheugenverlies. Door dit geheugenverlies is het voor Korsakovpatiënten vaak lastig om alledaagse handelingen zelfstandig uit te voeren. 1Een van de methodes die kan helpen bij het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations