Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 56–57 | Cite as

Patiënt-controle-studies

  • Karlijn Van StralenEmail author
  • Sjoerd Euser
Meetlat

Binnen het observationele medisch onderzoek (waarbij je enkel proefpersonen 'observeert' en niet beïnvloedt zoals bij een randomized clinical trial) zijn er twee belangrijke studiedesigns: cohortstudies en patiënt-controle (of case-control)-studies.

In cohortstudies worden deelnemers gevolgd tot deze de uitkomstmaat krijgen waarin je bent geïnteresseerd, zoals een bepaalde ziekte of gebeurtenis. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken of een delier bij oudere patiënten het risico op een val vergroot. Door een afdeling geriatrische patiënten te volgen, opgedeeld in een groep mét en zónder delier, en te tellen hoeveel patiënten in beide groepen een val meemaken kan deze vraag beantwoord worden. Het nadeel van cohortstudies is dat er vaak veel personen voor lange tijd "gevolgd" moeten worden totdat er voldoende mensen zijn die de uitkomst hebben gehad voor een betrouwbare conclusie. Hoe zeldzamer de uitkomst, hoe groter de studie moet zijn.

Om de studie niet al te groot te laten worden is er het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations