Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 20–21 | Cite as

Aandacht voor zingeving in Europees perspectief

  • René Van LeeuwenEmail author
  • Bart Cusveller
Dossier
  • 31 Downloads

Hogescholen uit meer dan 20 Europese landen, waaronder hogeschool Viaa, ontwikkelen in het kader van het Erasmus+ EPICC-project samen een onderwijsstandaard voor aandacht voor zingeving in het verpleegkundig hoger onderwijs en een toolkit met lesmethoden. De resultaten van dit project worden medio 2019 gepresenteerd.

In dit artikel komen vier partners van het EPICC-project (Enhancing Nurses' Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care) aan het woord.

Piret Paal bijt het spits af door te stellen dat het in de aandacht voor zingeving vooral neerkomt op 'verbinding zoeken' met jezelf. 'Luisteren naar je ademhaling en het vinden van een zekere balans in het leven', zegt zij. Ze duidt daarmee op aandacht voor wat een mens echt waardevol vindt. Tove Giske beaamt dit: 'Zingeving gaat inderdaad over verbondenheid met jezelf. Verpleegkundigen in Noorwegen zeggen dat aandacht voor zingeving gaat over zorg voor de ziel van de patiënt, een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations