Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 29–31 | Cite as

Eenheid van taal

 • Nico OudEmail author
 • Helen De Graaf-Waar
 • Friso Raemaekers
 • Lars Van Heerden
 • Yolande Van Den Brink
Algemeen
 • 43 Downloads

De stichting Verpleegkundige Diagnosen, Interventies en Resultaten (VDIR) is op zoek gegaan naar de nuance tussen de voordelen, mogelijkheden en tegenwerpingen bij het gebruik van 'eenheid in taal'. Ook is gekeken hoe 'eenheid in taal' kan bijdragen aan het vaststellen van verpleegkundige diagnoses en verpleegkundige zorg en hoe in de praktijk ervaren registratielast kan worden teruggedrongen.

De noodzaak van een eenduidig begrippenkader waarmee de verpleegkundige zorgverlening inzichtelijk en kwantificeerbaar kan worden gemaakt is niet nieuw. Al in 1991 stond in het 'Advies Eenduidig Verpleegkundig Begrippenkader' van de NRV een weg naar een eenduidig begrippenkader.1

Ruim 27 jaar na publicatie van dit advies bestaat onder verpleegkundigen, managers en opleiders helaas nog altijd onduidelijkheid over de introductie van 'eenheid in taal' in de Nederlandse verpleegkunde. In het recente verleden zijn verschillende publicaties gewijd aan het gebruik van 'eenheid in taal' en de rol die...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Nico Oud
  • 1
  Email author
 • Helen De Graaf-Waar
  • 2
 • Friso Raemaekers
  • 3
 • Lars Van Heerden
  • 4
 • Yolande Van Den Brink
  • 5
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations