Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 4–7 | Cite as

nieuws

Berichten uit de verpleegkundige praktijk
  • Van der Meer LianneEmail author
Berichten
  • 27 Downloads

Eerste verpleegkundige kwaliteitsstandaard een feit

Veel ouders van zieke kinderen weten niet precies wat de beste zorg is die hun kinderen thuis, op bijvoorbeeld school of op het kinderdagverblijf kunnen krijgen. De eerste verpleegkundige kwaliteitsstandaard voor het zieke kind en zijn gezin, die onlangs is uitgekomen, helpt hen om dat te bepalen. De kwaliteitsstandaard is tot stand gekomen in nauw overleg met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en ouders van kinderen die zorg in de eigen omgeving nodig hebben.

Voor ouders met een ziek kind is het lastig om vast te stellen welke hulpverlener of instantie wat kan doen voor hun kind. Met behulp van de methodiek van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) die in de standaard is opgenomen, kunnen ouders de kinderverpleegkundige zorg rondom hun kind organiseren. In de MKS staat hoe ouders gebruik kunnen maken van een verwijsboom. Hierdoor krijgen zij inzicht in de wetgeving waaronder de zorg in de thuissituatie valt en of dat vergoed wordt....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations