Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 16–17 | Cite as

Spirituele zorg aan zieke kinderen

  • Aliza DamsmaEmail author
Dossier
  • 31 Downloads

Er is een groeiende wetenschappelijke basis voor een positief verband tussen zingeving en gezondheid.1 Zingeving is van invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren en speelt een grote rol bij het leren omgaan met een aandoening en de bijbehorende beperkingen.2 Hiermee zou zingeving als relevant levensdomein onderdeel moeten zijn van integrale, holistische zorgverlening aan zieke kinderen.3

Een optimale spirituele ontwikkeling is door de Verenigde Naties erkend als een universeel recht van ieder kind. In Nederland wordt het woord 'spiritualiteit' steeds vaker vervangen door 'zingeving'.

Op basis van een onderzoek onder kinderen is gebleken dat Nederlandse kinderen zingeving belangrijk vinden, maar zich beter kunnen vinden in het begrip 'nu en later'. 4Jonge kinderen vatten dit op als het kijken naar de toekomst, cultuur en geloofszaken en het hebben van doelen en dromen; oudere kinderen noemen keuzes maken, jezelf kennen en voorbeelden hebben in het leven als belangrijke...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations