Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 25–26 | Cite as

Levensvragen in de zorg-APP

  • Fokje Pol-RoordaEmail author
Dossier
  • 28 Downloads

Na een periode van verzakelijking geven professionals in de zorg weer meer aandacht aan zingeving. Boeken, cursussen en websites zijn ontwikkeld, zoals het 'Thema Welbevinden en Levensvragen' van het Kennisplein Zorg voor Beter of het boek 'Tja, wat zal ik zeggen? van Johnston Taylor.1 Om aan te sluiten bij het gebruik van de smartphone heeft het Lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa met expertisecentrum Vilans een mobiele applicatie 'Levensvragen' ontwikkeld.2 Het ontwerp van de applicatie bestond uit vijf cycli met als resultaat een geteste mobiele applicatie.

De eerst cyclus omvat de zorginhoudelijke en de onderwijskundige principes. De 'Kwaliteitsstandaard Levensvragen' en de competenties voor spirituele zorg dienen als conceptuele basis voor de mobiele app.3,4Die bestaat zodoende uit begrippen ten aanzien van zingeving, verpleegkundige methodiek, communicatie rondom zingeving, reflectie, de organisatie waarin gewerkt wordt en de maatschappij. Samen leren en reflecteren...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations