Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 24–24 | Cite as

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg

  • Carlo LegetEmail author
Dossier
  • 70 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations