Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 18–19 | Cite as

Hoe versterk je de aandacht voor zingeving?

 • Bart CusvelderEmail author
 • Rene Van Leeuwen
 • Aliza Damsma-Bakker
 • Carriene Roorda-Lukkien
Dossier
 • 42 Downloads

Werkers in de zorg kunnen onbekend en verlegen zijn met levensbeschouwelijke gebruiken en overtuigingen c.q. ervaringen en behoeften. Deze liggen ten dele op het terrein van de geestelijke verzorging en ten dele - wat we tegenwoordig wel zingeving noemen - op het terrein van de verpleging. Maar hoe kan aandacht voor de zingeving en levensbeschouwing versterkt worden?

Met bovenstaande vraag benaderde het ziekenhuis Van Weel-Bethesda in Dirksland het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa. Om dit laag en breed in de instelling in te zetten, werd een toerustingstraject ontwikkeld voor de verpleegkundigen van alle afdelingen. Zo werd 2018 het 'Jaar van de zingeving'.1,2 De drie pijlers van het project waren:

 • De invoering van twee 'aandachtsvelders zingeving' in elk verpleegkundig team, ondersteund met drie trainingssessies van een dagdeel.

 • Drie werkconferenties van een dagdeel voor alle verpleegkundigen in het ziekenhuis, over bewustwording en vaardigheid in aandacht voor...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Bart Cusvelder
  • 1
  Email author
 • Rene Van Leeuwen
  • 2
 • Aliza Damsma-Bakker
  • 3
 • Carriene Roorda-Lukkien
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations