Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 14–15 | Cite as

Leefstijlverandering door zingeving bij mensen met CVZ

  • Leida Janssen-NiemeijerEmail author
Dossier
  • 56 Downloads

Leefstijlverandering is ongelooflijk moeilijk, we weten zelf hoe zwak onze wilskracht soms is. Het volhouden van het hardlooprondje valt vaak niet mee en het weerstaan van de zak chips en het wijntje in de avond is lastig. Stel je voor dat je een chronische cardiovasculaire ziekte (CVZ) hebt en het advies krijgt te stoppen met roken en meer moet gaan bewegen? Wat geeft hierbij hoop en kracht om door te zetten? Welke bronnen van zingeving hebben mensen hierbij?

Er zijn in Nederland 1,4 miljoen mensen met een cardiovasculaire aandoening, zoals coronaire hartziekten, beroertes, hartfalen en hartritmestoornissen.1Leefstijlfactoren als voeding, roken en bewegen beïnvloeden het ontstaan van hart- en vaatziekten soms rechtstreeks. Soms is de invloed meer indirect, via persoonsgebonden risicofactoren zoals een hoog cholesterolgehalte in het bloed, een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes mellitus. Een ongezonde leefstijl verhoogt de kans op ziekten en een gezonde leefstijl kan...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations