Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 12–13 | Cite as

Bezieling van verpleegkundigen: meer dan een extraatje

 • Carriene Roorda-LukkienEmail author
 • Petra De Wit-Te Rietstap
 • Inge Kleinleugenmors
 • Anita Van Der Vegte-Westerink
Dossier
 • 83 Downloads

De V&VN heeft als missie de beroepsgroep op het hoogste kwaliteitsniveau in staat te stellen hun beroep met trots, passie en professionaliteit uit te oefenen.1 Het lectoraat Zorg en Zingeving van hogeschool Viaa heeft daarom onderzoek laten doen naar het thema bezieling onder verpleegkundigen. Hoe ervaren zij in diverse werkvelden bezieling tijdens de uitvoering van hun beroep?2

Bevlogen zijn in je werk is niet zo maar een leuk extraatje, het draait om energie voor, toewijding aan en opgaan in je werk. Het is preventie tegen een burn-out.3 De kern van bezieling volgens het Job Demands- Resources-model is de balans tussen stressoren enerzijds en energiebronnen anderzijds. Een beetje stress helpt om goed te kunnen werken. Staan er voldoende energiebronnen tegenover, dan is er niets aan de hand.4

Methode

Het onderzoek van het lectoraat Zorg en Zingeving betrof een kwalitatief onderzoek met een explorerend karakter.1Er zijn individuele, semigestructureerde interviews gehouden met...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Carriene Roorda-Lukkien
  • 1
  Email author
 • Petra De Wit-Te Rietstap
  • 2
 • Inge Kleinleugenmors
  • 3
 • Anita Van Der Vegte-Westerink
  • 4
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations