Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 56–57 | Cite as

Economische evaluaties in de gezondheidszorg

  • Susan Van DierenEmail author
  • Anne Eskes
Meetlat
  • 17 Downloads

Een behandeling of een nieuwe methode kost altijd geld. In dit artikel beschrijven de auteurs de verschillen tussen economische evaluaties en aan welke aspecten elke economische evaluatie moet voldoen.1

In Nederlands onderzoek is aangetoond dat de Transmurale Zorgbrug (TZB) (een interventie om functiebehoud van ouderen te behouden/verbeteren door proactieve ziekenhuiszorg en structurele nazorg) effectief is in het verminderen van de kans op overlijden en het verkorten van de ligduur.2De warme overdracht waarbij wijkverpleegkundigen naar het ziekenhuis komen kost wel extra geld. De vraag is dan ook: "Welke extra kosten brengt deze methode met zich mee?" Met de beperkte financiële middelen binnen de gezondheidszorg, wordt er kritisch gekeken waar het geld heen gaat en welke behandeling en/of methode de prioriteit krijgt. Met andere woorden, moeten we heel veel ouderen de TZB aanbieden, wat relatief niet eens zoveel extra kosten met zich meebrengt, of kunnen we beter een paar extreem...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations