Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 44–48 | Cite as

Hoe ervaren verpleegkundigen hun werkomgeving?

 • Annemarie De VosEmail author
 • Brigitte De Brouwer
 • Ellen Olsthoorn
Onderzoek & Praktijk
 • 55 Downloads

Om meer verpleegkundigen aan te trekken en te behouden binnen de organisatie is het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving essentieel. In het Amphia ziekenhuis in Breda is onderzocht wat de perceptie van verpleegkundigen is van kenmerken van de werkomgeving. Tevens is onderzocht wat de invloed van het opleidingsniveau hierbij is.

De stijgende intensiteit van de patiëntenzorg vereist dat de verpleegkundige capaciteit en kwaliteit verhoogd moeten worden. 1,2 Voldoende en vakbekwame verpleegkundigen, goede relaties met de artsen, autonomie, support van de leidinggevende, zeggenschap over de beroepsuitoefening en patiëntgerichte zorgcultuur zijn positief geassocieerd met patiëntresultaten, zoals decubitus, infectie, delier, ondervoeding, patiënttevredenheid en mortaliteit. 3-7De nieuwe beroepsprofielen, opgesteld onder aanvoering van V&VN, beleggen de regierol, coördinatie en zorgverbeteringen bij hbo-verpleegkundigen en de geprotocolleerde individuele patiëntenzorg bij...

Trefwoorden

Excellente Zorg Opleiding  Kwaliteit van zorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

 • Annemarie De Vos
  • 1
  Email author
 • Brigitte De Brouwer
  • 2
 • Ellen Olsthoorn
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations