Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 52–54 | Cite as

Korter dragen van steunkousen bij PTS

  • Henk RosendalEmail author
Kritisch bekeken
  • 29 Downloads

Context

Steunkousen. Hoeveel mensen in Nederland steunkousen dragen is niet precies bekend. Wel weten we dat het er erg veel zijn, en dat wereldwijd gezien Nederland hierin een unieke positie heeft, aangezien steunkousen in andere landen veel minder worden voorgeschreven en gedragen. Wat we ook weten is dat veel mensen problemen hebben met het aan- en uittrekken van steunkousen, zeker bij de hogere drukklassen. Dit laatste is vaak een reden voor de thuiszorg om dit over te nemen. Dat kost veel tijd, en dus geld. Een andere vraag is in hoeverre het (blijven) dragen van steunkousen terecht is. Elastische steunkousen worden om verschillende redenen voorgeschreven, zoals bij varices, oedeem of ter preventie van het post-trombotisch syndroom (PTS). In de internationale literatuur is relatief weinig te vinden over de effectiviteit van deze interventie. Dit is deels te verklaren doordat het vooral een Nederlands fenomeen is. Gezien het grote aantal mensen in Nederland dat steunkousen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations